รายงานความคืบหน้าโครงการ เดือนมีนาคม 2561

23 Mar 2018
ปัจจุบันโครงการ L CRAF RATCHADA 32 ดำเนินการก่อสร้าง งานโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จ 100 %
งานระบบอยู่ระหว่างกระบวนการทดสอบงานระบบ แล้วเสร็จ 90 %
งานสถาปัตยกรรมอยู่ระหว่างกระบวนการ งานทาสี ปูพื้นกระเบื้อง และติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 95 %
คาดว่าโครงการ จะแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2561
© 2017 Lert Development All Rights Reserved