เลิศ ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

29 Sep 2017
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 คุณธนู เลิศอริยานันท์ คุณจิตประเสริฐ เลิศอริยานันท์ คุณวีรสันต์ เลิศอริยานันท์ คณะกรรมการ บริษัท เลิศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
ในโครงการ “เลิศเพื่อน้อง ปันของ ปันรัก” ณ โรงเรียนวัดพลงไสว ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
โครงการ “เลิศเพื่อน้อง ปันของ ปันรัก” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้น พร้อมกับความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบทุนให้แก่นักเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการ
และอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ
© 2017 Lert Development All Rights Reserved